CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Hotline: 0912.022.358

Trống

Tổng số

Đối Tác

Bạn đang ở đây

Cam kết bảo mật & quyền riêng tư

Cam kết bảo mật & quyền riêng tư

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ và bảo mật tính riêng tư và an toàn thông tin của Quý khách.

Dù Quý khách là khách hàng cũ, mới hay tiềm năng, chúng tôi đều đối xử như nhau trong việc bảo mật ở mức cao nhất các thông tin mà Quý khách đã cung cấp.

Chúng tôi không bao giờ bán các thông tin mà Quý khách đã cung cấp.

Chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ một số hạn chế các thông tin Quý khách cung cấp trên website này để cung cấp các dịch vụ mà Quý khách yêu cầu từ website.

Chúng tôi không cung cấp thông tin Quý khách đã cung cấp cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, trừ khi được phép của Quý khách.

Công bố sử dụng thông tin của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC)

Tại VIETMEC, chúng tôi thu thập các thông tin về Quý khách, những thông tin có thể được sử dụng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng Quý khách sẽ quan tâm và cho phép. Một số thông tin mà Quý khách cung cấp có thể là không không khai và chỉ một mình Quý khách biết, những thông tin này chúng tôi sẽ thu thập trong quá trình truyền thông và giao dịch giữa Quý khách và chúng tôi, hoặc website của chúng tôi, hoặc những thông tin chúng tôi thu thập từ một bên thứ ba, hoặc những thông tin từ những nguồn khác. Tất cả các quá trình thu thập này đều hợp pháp.

Các thông tin chúng tôi thu thập về Quý khách

Các thông tin chúng tôi thu thập về Quý khách bao gồm các thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách đăng ký mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, trên internet, qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email...

Các thông tin chúng tôi công khai

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ Quý khách chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc có sự đồng ý của Quý khách.

Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin tối thiểu cho các đối tác đại diện thay mặt cho chúng tôi xử lý giao dịch nếu có.

Môi trường an ninh và bảo mật

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ Quý khách chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc trong các trường hợp khác phải có sự đồng ý của Quý khách.

Chúng tôi cam kết bảo mật và đảm bảo an ninh cho các thông tin Quý khách cung cấp khỏi những truy nhập không được phép.