Retail Network Drug Stores

Liên Tu

  • Liên Tu giúp Chữa băng huyết, thổ huyết, di mộng tinh, trĩ bạch đới, đái dầm, đái nhiều.
Tên khoa học: Stamen Nelumbinis

Tính vị: Vị ngọt, chát, tính bình

Quy kinh: Vào kinh thận, tâm, tỳ

Thành phần hóa học: Tanin.

Tác dụng: Sáp tinh, ích thận, thanh tâm, chỉ huyết.

Chủ trị: Chữa băng huyết, thổ huyết, di mộng tinh, trĩ bạch đới, đái dầm, đái nhiều.

Liều dùng: Dùng riêng hoặc phối hợp với hạt sen.Ngày dùng 5-10g, sắc uống.
 

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1