Retail Network Drug Stores

Náng Hoa Trắng

  • Náng hoa trắng  tươi giã nát, đắp chữa mụn nhọt, viêm da có mủ. Lá giã nát, hơ nóng, đắp chữa sưng, tụ máu do ngã, dùng để bó gãy xương, bong gân, sai khớp
Tên gọi khác:  Lá náng

Tên khoa học: Crinum asiaticum L

Bộ phận dùng: Lá, thân hành.

Thành phần hoá học chính: Thân hành, lá chứa alcaloid (Lycorin, crinamin...).

Công dụng, cách dùng: Lá tươi giã nát, đắp chữa mụn nhọt, viêm da có mủ. Lá giã nát, hơ nóng, đắp chữa sưng, tụ máu do ngã, dùng để bó gãy xương, bong gân, sai khớp. Thân hành giã, nướng đắp chữa thấp khớp, nhức mỏi. Lá khô sắc nước uống chữa trĩ ngoại...

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1