Retail Network Drug Stores

Rau Dừa Nước

  • Rau dừa nước chữa sốt, viêm bàng quang, đái buốt, đái nhắt, đái ra máu, đái ra dưỡng chấp, huyết dưỡng chấp niệu, lỵ ra máu
Tên gọi khác: rau dừa trâu, thụy thái, thủy long, du long thái, co nha pót (Thái), phjăc póp nặm (Tày)

Tên khoa học: Ludwigia adscendens (L.)

Mô tả: Cây cỏ, mọc bò, nổi trên mặt nước nhờ có phao xốp hình trứng, màu trắng. Thân mềm yếu, bén rễ ở các mấu. Lá mọc so le, hình bầu dục, gốc thuôn, đầu tù. Hoa trắng mọc riêng lẻ ở kẽ lá. Quả nang dài, có lông nhỏ, chứa nhiều hạt.

Mùa hoa quả: Tháng 6- 8.

Phân bố: Cây mọc hoang khắp nơi, ở ruộng nước, ao, đầm.

Bộ phận dùng: Cả cây, trừ rễ. Thu hái vào mùa thu. Phơi hoặc sấy khô.

Cộng dụng: Chữa sốt, viêm bàng quang, đái buốt, đái nhắt, đái ra máu, đái ra dưỡng chấp, huyết dưỡng chấp niệu, lỵ ra máu. Ngày 100 – 200g cây khô dạng thuốc sắc. Dùng ngoài, cả cây giã đắp chữa rắn  cắn, bỏng, bệnh sài đầu và bệnh da đầu khác.

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1