Retail Network Drug Stores

Sen

  • Hầu như tất cả các bộ phận của cây Sen đều sử dụng làm thuốc.
    Lá sen thu hái vào mùa Thu, bỏ cuống dùng tươi hoặc phơi khô
Tên khoa học: Nelumbium speciosum Willd

Bộ phận dùng: Hầu như tất cả các bộ phận của cây Sen đều sử dụng làm thuốc.
Lá sen thu hái vào mùa Thu, bỏ cuống dùng tươi hoặc phơi khô (Liên diệp, Hà diệp) - Folium Loti.

Cây mầm trong hạt (Liên tâm) - Embryo Nelumbinis.

Quả Sen thu khi chín (Thạch liên tử) - Frutus Nelumbinis.

Hạt còn màng đỏ bên ngoài (Liên nhục, Liên tử) - Semen Nelumbinis.

Thân rễ (Ngó sen, Liên ngẫu) - Nodus Rhizomatis Loti.

Gương sen già sau khi lấy quả phơi khô (Liên phòng) - Receptaculum Nelumbinis.
     
Tua nhị (Liên tu) - Stamen Nelumbinis.

Thành phần hoá học chính: Alcaloid, flavonoid, acid amin đều có trong các bộ phận: lá sen, tâm sen và gương sen. Ngoài ra trong hạt còn có đường, tinh bột, trong tua sen có flavonoid, trong ngó sen có acid amin, vitamin C và tanin.

Công dụng, cách dùng, liều lượng:
- Liên diệp, liên phòng làm thuốc cầm máu. Ngày 15-30g dưới dạng thuốc sắc.

Products in this Category

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1