Retail Network Drug Stores

Xuyên Tiêu

  • Xuyên tiêu là nguồn dược phẩm rất tốt cho sức khoẻ, có thể chữa trị vêt rắn cắn, đau răng, cảm lạnh, đau bụng 
Tên khoa học: Zanthoxylum spp. - Rutaceae

1. Chữa chứng da tay chân bị nứt nẻ lại còn nóng, đau

Bài thuốc “Tam vật hoàng cẩm thang”: hoàng cầm 6g, khổ sâm 12g, cao đại hoàng 24g. Cho cả 3 vị thuốc trên sắc nhỏ lửa, kỹ, rồi chắt lấy nước để dùng. Ngày dùng 1 thang chia ra làm 3 và uống nước thuốc trước bữa ăn.

2. Chữa đau răng, sưng lợi

Bạch chỉ 4g, tế tân 4g, cao lương khương 4g, tất bát 4g, xuyên tiêu 4g, hương phụ 4g, phòng phong 4g. Sao ròn, tán bột. Xát thuốc vào chỗ đau.

3. Chữa phong thấp, khớp xương sưng đau:

Xuyên tiêu, Cốt khí củ, Phòng kỷ, Ngưu tất, Tỳ giải, Cẩu tích, Dây đau xương, mỗi vị 12, sắc uống.

4. Chữa mụn ổ gà trong nách:

Rễ Xuyên tiêu mài với giấm cho đặc mà bôi, khô lại bôi phết thêm, 2 ngày thì tiêu (Nam dược thần hiệu).

5. Chữa cảm lạnh đau bụng, hoặc thổ tả:

Xuyên tiêu, Can khương, Phụ tử chế, Bán hạ chế đều 6g, sắc uống.

6. Chữa rắn cắn:

Dùng quả Xuyên tiêu, phối hợp với hạt Hồng bì, rễ Ðu đủ làm thành bột bôi xung quanh vết cắn.

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1