Retail Network Drug Stores

Thiên Ma

  • Thiên ma là một loài thực vật đặc biệt, kỳ lạ, không có chất diệp lục, toàn thân màu vàng đỏ, rễ thẳng đứng giống hình chân người, lá hình vẩy cá.
Tên gọi khác: Minh thiên ma, Xích tiễn, Định phong thảo

Tên khoa học: Gastrodia elata Bl. – Orchidaceae

Giới thiệu: Thiên ma là một loài thực vật đặc biệt, kỳ lạ, không có chất diệp lục, toàn thân màu vàng đỏ, rễ thẳng đứng giống hình chân người, lá hình vẩy cá.
Mô tả dược liệu: Chất cứng đặc, một đầu có nha bào khô màu đỏ nâu, một đầu có rốn tròn thành sẹo, trên củ có vằn; loại có chất bóng, hơi trong là thứ tốt.

Tính vị: Vị ngọt, tính bình

Quy kinh: Vào kinh Can

Thành phần chủ yếu: Gastrodin, gastrodioside, vannillyl, alcohol, vanillin, alkaloid, vitamin A.

Tác dụng: Tức phong chỉ kinh, bình can tiềm dương.

Chủ trị:
- Trấn phong nhiệt ở can, trị nhức đầu, chóng mặt, co giật do phong nhiệt, dùng với Ngưu tất, Hoàng cầm
- Giải phong, trừ phong thấp, đau nhức, tê vùng lưng dùng với Tần giao, Khương hoạt

Liều dùng: Liều thường dùng: 3 - 10g. Tán bột uống 1 - 1,5g/lần.

Kiêng kỵ: Tránh dùng quá liều
 

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1