Retail Network Drug Stores

Tiền Hồ

  • Cây thuộc thảo, cao 0,7-1,4m, mọc thẳng đứng, trên có phân nhánh trên thân có khía dọc. Lá ở gốc cây lớn, 1-2 lần sẻ lông chim, cuống dục có răng cưa to. Là ở thân nhỏ, cuống ngắn có bẹ lá phồng và rộng
Tên khoa học: Peusedanum spp. - Apiaceae

Giới thiệu: Cây thuộc thảo, cao 0,7-1,4m, mọc thẳng đứng, trên có phân nhánh trên thân có khía dọc. Lá ở gốc cây lớn, 1-2 lần sẻ lông chim, cuống dục có răng cưa to. Là ở thân nhỏ, cuống ngắn có bẹ lá phồng và rộng. Lá ở phía không cuống hay thu lại còn bẹ lá. Cụm hoa tán kép. Hoa màu tím. Quả hình bầu dục, cụt ở hai đâu, 5-7mm, rộng 3-5mm. Phân liệt quả, có múi ở hai cạnh, khi chưa chín hai phân liệt quả dính chặt vào nhau. Khi chín phân liệt quả nở tung ra, có rìa rộng và hơi dày.

Hiện nay mới phát hiện thấy có nhiều ở Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Thu hái, sơ chế: Vào mùa thu, đông hay mùa xuân, đào lấy rễ về, rửa sạch đât, phơi hay sấy khô là được.

Tính vị: Vị đắng, cay, tính hơi hàn

Quy kinh: Vào kinh phế

Hoạt chất: Nodakenin, nodakenetin, decusin

Dược năng: Giáng khí, trừ đàm, tán phong nhiệt

Chủ trị:
- Trị ho có đàm, tiêu đảm nhiệt, trị nôn mửa, suyễn.
- Trị nhức đầu, ho, phế nhiệt do phong nhiệt
Liều Dùng: 4 - 9g

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1