BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT Ông Trần Bình Duyên        1947  Từ năm 1972 đến năm 1977: Quản lý kỹ thuật và quản đốc phân xưởng – Xí nghiệp dược Sơn La
 Từ năm 1978 đến năm 1981: PGĐ – Công ty Dược Sơn La
 Từ năm 1982 đến năm 1990: Giám đốc - Xí nghiệp Liên hợp Dược Sơn la
 Từ năm 1990 đến năm 2005: Giám đốc – Công ty dược liệu TW1
 Từ năm 2005 đến năm 2010: Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty cổ phần Mediplantex
 Từ năm 2010 đến năm 2015: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mediplantex
 Từ năm 2015 đến năm 2018: TGĐ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam Group
 Từ năm 2018 đến 6/2021: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
 Từ năm 2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách sản xuất Công ty CP Dược liệu Việt Nam
Thành viên HĐQT Ông Vũ Thành Trung 1980  Từ năm 2004 đến năm 2014: Nhân viên Kinh doanh - Công ty CP Dược TW Mediplantex
 Từ năm 2011 đến năm 2014: Giám đốc Công ty CP Dược liệu Việt Nam 
 Từ năm 2015 đến 6/2021: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty CP Dược liệu Việt Nam
 Từ 7/2021 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược liệu Việt Nam 
 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Cải 1960  Từ năm 1979 đến năm 1990: Nhân viên - Xí nghiệp Dược Cửu Long
 Từ năm 1991 đến năm 1994: Nhân viên - Chi nhánh Công ty Dược và vật tư y tế Cửu Long tại HN
 Từ năm 1994 đến năm 1997: Phó Giám đốc - Chi nhánh Công ty Dược và vật tư y tế Cửu Long tại HN
 Từ năm 1998 đến năm 2020: Giám đốc - Chi nhánh Công ty Dược và vật tư y tế Cửu Long tại HN
 Từ 1/2021 đến 6/2021: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
 Từ năm 2021 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
Thành viên HĐQT Bà Đoàn Thị Thu Hoài   Từ năm 2003 đến năm 2005: Nhân viên lao động tiền lương - Công ty 32 (Tổng cục hậu cần-Bộ Quốc Phòng)    
 Từ năm 2006 đến năm 2009: Nhân viên kế toán - Công ty tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương)
 Từ năm 2010 đến năm 2014: Phó phòng kế toán. Phụ trách phòng Tài chính Kế toán - CTY tư vấn và Đầu tư vụ Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (Bộ công thương)    
 Từ năm 2015 đến năm 2019: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Năng lượng và Đầu tư Long Giang    
 Từ năm 2020 đến 5/2023: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
Từ 5/2023-nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính & Vận hành
Thành viên HĐQT độc lập Ông Phạm Hoàng Linh 1980  Từ 4/2004 đến 7/2017: Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá (VVFC)
 Từ 7/2017 đến 12/2020: Giám đốc CN TP Hồ Chí Minh- Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương
 Từ 01/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Thẩm định và Giám định Tài sản Việt Nam    
 Từ 09/2017 đến nay: Giám đốc - Công ty TNHH Thương mại Tân Hoàng Linh Việt Nam
 Từ 07/2021 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT - Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

  BAN ĐIỀU HÀNH

Chức vụ

Họ tên

 

Tuổi

Quá trình công tác

Tổng Giám đốc Ông Vũ Thành Trung dsc08198 1 1980  Từ năm 2004 đến năm 2014: Nhân viên Kinh doanh - Công ty CP Dược TW Mediplantex
 Từ năm 2011 đến năm 2014: Giám đốc Công ty CP Dược liệu Việt Nam 
 Từ năm 2015 đến 6/2021: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty CP Dược liệu Việt Nam
 Từ 7/2021 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược liệu Việt Nam 
Phó Tổng Giám đốc  Ông Trần Bình Duyên dsc08198 3 1 1947  Từ năm 1972 đến năm 1977: Quản lý kỹ thuật và quản đốc phân xưởng – Xí nghiệp dược Sơn La
 Từ năm 1978 đến năm 1981: PGĐ – Công ty Dược Sơn La
 Từ năm 1982 đến năm 1990: Giám đốc - Xí nghiệp Liên hợp Dược Sơn la
 Từ năm 1990 đến năm 2005: Giám đốc – Công ty dược liệu TW1
 Từ năm 2005 đến năm 2010: Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty cổ phần Mediplantex
 Từ năm 2010 đến năm 2015: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mediplantex
 Từ năm 2015 đến năm 2018: TGĐ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam Group
 Từ năm 2018 đến 6/2021: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
 Từ năm 2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách sản xuất Công ty CP Dược liệu Việt Nam
Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính & Vận hành Bà Đoàn Thị Thu Hoài   Từ năm 2003 đến năm 2005: Nhân viên lao động tiền lương - Công ty 32 (Tổng cục hậu cần-Bộ Quốc Phòng)    
 Từ năm 2006 đến năm 2009: Nhân viên kế toán - Công ty tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương)
 Từ năm 2010 đến năm 2014: Phó phòng kế toán. Phụ trách phòng Tài chính Kế toán - CTY tư vấn và Đầu tư vụ Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (Bộ công thương)    
 Từ năm 2015 đến năm 2019: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Năng lượng và Đầu tư Long Giang    
 Từ năm 2020 đến 5/2023: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
Từ 5/2023-nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính & Vận hành

  BAN KIỂM SOÁT

Chức vụ

Họ tên

 

 Tuổi   

Quá trình công tác

Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Tuyết Mai mai1 1991 Từ 2015-nay: Trưởng phòng Dự án
2020-3/2023: Thư ký Tổng giám đốc
08/2021-nay: Người được ủy quyền công bố thông tin
06/2022- 05/2023: Thư ký công ty
5/2023-nay: Trưởng Ban kiểm soát
 
Kiểm soát viên Bà Dương Thị Ngọc 1976  Từ năm 2004 đến năm 2013: Giảng viên - Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
 Từ năm 2013 đến năm 2018: Giảng viên khoa dược kiêm Trưởng BP Dược - Phòng khám đa khoa Trường CĐ Y tế Phú Thọ
 Từ năm 2018 đến năm 2019: Giảng viên - Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội
 Từ năm 2019 đến 11/2021: Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng - Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam
 Từ 12/2021 đến nay: Chuyên viên dự án - Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam
 Từ 07/2021 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam   
 Kiểm soát viên Bà Trần Thị Thanh Tâm 1981  Từ năm 2004 đến năm 2009: Nhân viên Công ty Cổ phần dược Phú Thọ
 Từ năm 2009 đến năm 2017: Nhân viên - Giảng viên Trường Cao đẳng dược phú Thọ
 Từ năm 2017 đến 11/2021: Trưởng phòng kiểm nghiệm - Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam
 Từ 12/2021 đến nay: Trưởng phòng đảm bảo chất lượng - Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam
 Từ 05/2022 đến nay: Kiểm soát viên - Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Bạn cần hỗ trợ?